Ben ile Öteki arasındaki mesafeyi kısaltıp farklılıklarla birarada yaşama kültürünü pekiştirerek gençler arası kutuplaşmayla mücadele ediyorlar.
KİM BUNLAR?
Aynılaşmanın monotonluğuna değil, çeşitliliğin gücüne inanan bir grup genç.
Agora
Ne Yapıyoruz?

Ortaklıkları Vurguluyoruz

Farklı düşüncelere ve kültürlere sahip gençlerin sahip oldukları ortak özelliklerin, ihtiyaçların, hedeflerin ve hayallerin altını çizerek; karşılıklı önyargılarına rağmen bir araya gelmelerini kolaylaştırıyorlar.

Farklılıkları Görünür Kılıyoruz

Ortaklıklar üzerinden kurgulanan birlikteliğin ömrü ancak ortaklığın ömrü kadardır. Bu birlikteliği sürdürülebilir kılmak için birliktelik süresince, farklılıkların görünür kılınmasını ve grupların; birbirlerinin farklılıklarını, onlara dayatılan basmakalıp imajlarla ya da önyargılarla değil, bizzat “öteki” ile tanışarak kendi başlarına keşfetmelerini teşvik ediyorlar.

Şiddetsiz İletişimi Destekliyoruz

Şiddetsiz iletişim, karşımızdakini empati yoluyla anlarken, kendi düşüncelerimizden de taviz vermemeyi, yani “uzlaşı” kisvesi altında aynılaşmamayı savunur. Bu açıdan kazananın ve kaybedenin olduğu zıtlaşmacı diyalektik iletişimden, farklı görüşlere hoşgörü temelinde yeşeren diyaloğa dayalı şiddetsiz iletişime geçişi öne çıkarıyorlar.

SEYİR DEFTERİ
Destek ol

Sivil toplum, rüzgarın döneceği inancıyla akıntıya karşı kürek çekmektir. Fakat an gelir; dalgalar hırçınlaşır, tekne yalpalanır, kollar yorulur. İşte dayanışma, böyle anlarda küreklere birlikte asılmaktır.

Derdimize ortaksan, ben ve öteki ayrımının ötesine geçip çeşitliliğin gücüyle zenginleşmiş bir toplumda yaşamak istiyorsan; gel küreklere birlikte asılalım, rüzgar elbet dönecek!

Kötülüğün, nefretin, ayrışmanın yarattığı korunma fanuslarının anlamsızlığını görüyor artık gençler. Ayrışmanın barış ve huzur getirmediğini görüyorlar. Ve birlikte el ele vererek, fanus duvarlarını yıkarak aydınlık bir yaşamı kurmanın mümkün olduğunu keşfediyorlar.
-Dalia Maya

Gazeteci

Üçüncü sektör aracılığıyla ötekileştirmeye “DUR” diyen Sevgili Öteki Dernek Kurucuları, farklı olana tahammülü arttıracak her türlü toplumsal katkı için şimdiden teşekkür ediyor, yolunuz açık olsun diyorum. Hep var olmanız dileğiyle.
Deniz Özdikmenli

Danışman, Eğitmen